Prinses Margriet Prijs
 
  Over de prijs

Over de prijs

Om medewerkers of organisaties in de zorgverlening die een speciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg, voor het voetlicht te brengen en anderen van hun activiteiten op de hoogte te stellen, heeft SVOZ in 1992 het initiatief genomen tot het instellen van een innovatieprijs.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet heeft er in toegestemd haar naam aan deze prijs te verbinden. Op een SVOZ-symposium op
29 september 1992 reikte zij de prijs voor het eerst uit. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van SVOZ zal deze prijs voor de 12e keer uitgereikt worden op 11 juni 2013.

De prijs bestaat dit jaar uit een oorkonde en een workshop naar keuze, bestemd voor het gehele team waartoe de prijswinnaar behoort.

Om naar de winnaars van de Prinses Margriet Prijs te gaan van voorgaande jaren klik: hier