Prinses Margriet Prijs
 
  Criteria

Criteria

Opleiden is onlosmakelijk verbonden met de zorg. Een terugkerend verschijnsel is de golfbeweging van krapte en overschot van personeel. De laatste jaren voert krapte de boventoon. Om dit verschijnsel het hoofd te bieden zijn er vele initiatieven, die leiden tot een creatieve wijze van inzetten van opleidingen voor nieuwe c.q. andere doelgroepen.

Puntsgewijs moet het bij de voordracht voor de Prinses Margriet Prijs gaan om een verbeterplan of project:

  • waarbij opleiden een belangrijke rol speelt;
  • met een specifieke doelstelling en/ of doelgroep met een onderscheidend karakter;
  • dat kwaliteitsverbetering en -borging als uitgangspunt heeft;
  • dat bij voorkeur gerealiseerd is/ wordt met bestaande middelen;
  • met een positieve uitstraling naar zorgvragers en zorgverleners;
  • dat maatschappelijk relevant is;
  • dat overdraagbaar is naar anderen; het idee moet elders overgenomen kunnen worden.

Bent u op wat voor manier dan ook betrokken bij een project dat aan bovenstaande criteria voldoet? Aarzel dan niet een medewerker, leidinggevende of team aan te melden. Om de selectie van de genomineerden gedegen te kunnen uitvoeren, ontvangt SVOZ graag een beschrijving van het project of het verbeterplan. Tevens vragen wij u een aanbeve­lingsbrief mee te sturen, met de reden waarom uw aanmelding de Prinses Margriet Prijs verdient. U kunt deze 2 documenten uploaden op de aanmeldpagina.

Download: hier het invulformulier voor het maken van de projectbeschrijving.

Download: hier een pdf met alle informatie omtrent de criteria, voorwaarden en procedure van de Prinses Margriet Prijs.