Prinses Margriet Prijs 2013

De Prinses Margriet Prijs is een innovatieprijs, bestemd voor beroepsbeoefenaaren in de verpleging of verzorging, die een aantoonbare bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het kan hierbij gaan om een individuele medewerker, een team of een leidinggevende in de zorg.


De zorgsector is al jaren volop in beweging. Door veranderingen in de financiering en de krapte op de arbeidsmarkt, is het voor planners en leidinggevenden in de zorg een uitdaging om de zorgvraag te matchen met de juiste zorg en zorgverlener. De toenemende complexiteit van de zorgvraag, maakt dat er van zorgmedewerkers een specifieke deskundigheid en attitude wordt verwacht. De bovengenoemde ontwikkelingen vragen om creatieve ideeën en oplossingen.

Het thema voor de Prinses Margriet Prijs van 2013 is dan ook "Creatief met opleidingen".

Slaat bovenstaande omschrijving de spijker op de kop als het gaat om uw project? Of is er een medewerker, team of leidinggevende in de zorg waarop deze omschrijving van toepassing is? Ga dan nu naar onze aanmeldpagina!

 
Nominaties bekend
Nominaties bekend

De beoordelingscommissie heeft de drie genomineerden voor de Prinses Margriet Prijs bekend gemaakt.

Thema 2013
Thema 2013

Creatief met opleidingen
Oplossingen voor personeelsvoorziening in het verleden – zowel kwalitatief als kwantitatief – volstaan bij lange na niet meer. Tegenwoordig moet worden geput uit het eigen arbeidspotentieel of compleet nieuwe bronnen worden aangeboord, zoals het omscholen van volwassenen. Dit vraagt om creatieve en innovatieve ingrepen. De focus ligt hierbij op het ‘vinden, boeien en binden’. En het aantrekkelijk maken en houden van het werk.

Uitreiking 11 juni
Uitreiking 11 juni

Op 11 juni 2013 wordt voor de twaalfde keer de Prinses Margriet Prijs uitgereikt in Utrecht tijdens de jubileumviering van initiatiefnemer SVOZ.